Home

Welkom op de pagina van “Avisé MKB Solutions".

“Wie zijn wij en wat drijft ons?"

Avisé MKB Solutions voorziet bedrijven in advies met betrekking tot duurzaamheid, management en het verbeteren en/of innoveren van een organisatie. Hoewel Avisé MKB Solutions voornamelijk gespecialiseerd is in de bouwbranche, gaat het om thema’s die een wijze van ondernemen typeren en die van toepassing zijn op alle branches.

Avisé MKB Solutions biedt advies over:

Meer weten over deze thema’s? Lees dan onze blogs of neem contact met ons op.

Missie

Een duurzaam en verantwoord MVO-beleid draagt bij aan een sustainable bedrijfsvoering voor nu en in de toekomst. Avisé MKB Solutions heeft als missie de organisatie hiervan bewust te maken en het MVO-beleid binnen organisaties te versterken

Visie

Avisé werkt vanuit het idee dat iedereen aandeel heeft in een duurzame wereld. Optimaal en verantwoord omgaan met energie, grondstoffen en ook mensen werkt in ieders voordeel! 

Strategie

Avisé bekijkt per bedrijf de mogelijkheden voor een passend MVO-beleid. Daarbij wordt rekening gehouden met de wens van de klant, maar ook de wens van de omgeving. Door deze aanpak kan Avisé problemen vertalen in werkbare oplossingen. 

Werkwijze

Voor al onze werkzaamheden wordt een aanbieding gemaakt.

Wat kunt u verwachten bij deze aanbieding? 

De aanbieding geeft duidelijk de scope en de periode van de werkzaamheden weer, waardoor iedereen op de hoogte is van zijn verantwoordelijkheden en de gestelde verantwoordelijkheden. Tevens worden de gestelde randvoorwaarden waaraan voldaan dient te worden van beide kanten helder geformuleerd! 

Meer informatie betreft dit thema? Bezoek ons blog of neem contact met ons op. 

Bedrijfsgevens