EMVI-redactie

EMVI-redactie: verkopen, maar dan op papier!

Bij aanbestedingsprocedures wordt het steeds vaker gevraagd, kwaliteit. Het wordt meegewogen in de gunningscriteria, ook wel Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd.

Wat houdt EMVI concreet voor u in?

Bij dit type aanbestedingen dient u naast de prijs ook een Plan Van Aanpak in te leveren, waarbij op verschillende onderdelen een wegingsfactor wordt toebedeeld. Dat gaat vaak om de volgende onderdelen:

  • >  Omgevingsmanagement; 
  • >  Doorloopsnelheid (hoe lang doet u erover);
  • >  Risico beheersing; 
  • >  Duurzaamheid; 
  • >  Betrouwbaarheid; 
  • >  Veiligheid;
  • >  Social return. 

Al deze onderwerpen worden verwerkt in het Plan Van Aanpak en beoordeeld door de aanbestedende partij. De eindscore van prijs en Plan Van Aanpak bepaalt wie de laagst inschrijvende is.  Een hogere prijs met een beter plan kan ook resulteren in het winnen van de aanbesteding.  De laagst-inschrijvende krijgt immers de opdracht volgens het ARW2012.

Avisé MKB Solutions begeleidt u bij het maken van een Plan Van Aanpak, vertaalt uw visie op het project in het plan en helpt u bij het vertalen van de klantvraag. Samen verzorgen wij op deze manier uw aanbieding voor het project gebaseerd op de uitvraag van de aanbestedende partij. 

Meer weten over dit thema lees dan onze blogs, of neem contact met ons op.