ISO 14001

ISO 14001:2015 , waarom?

Het doel van de norm is het bereiken van evenwicht tussen milieu, maatschappij en economie. Het wordt als noodzakelijk gezien om te kunnen voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder de toekomstige generaties in hun behoeften in gevaar te brengen.

De verwachting die de maatschappij van u heeft is het continue duurzaam ontwikkelen, transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid, samen met een steeds strengere wet- & regelgeving heeft dit geleid tot het huidige milieumanagementsysteem.

De selectiecriteria bij aanbestedingen worden steeds strenger en er wordt steeds vaker een aantoonbaar milieumanagement vereist.

Wat doet Avisé MKB Solutions voor u?

Avisé MKB Solutions helpt het milieumanagementsysteem op te zetten en te implementeren binnen uw huidige kwaliteitsmanagementprogramma. Kosten van uw medewerkers kunnen worden gereduceerd. Na voltooiing zal een onafhankelijk certificerende instantie het managementsysteem beoordelen en na goedkeuring certificeren.

Wat zijn de voordelen:

Wilt u meer weten over dit thema? Lees dan onze blogs of neem contact met ons op.