CO2 prestatieladder

De CO²-Prestatieladder wordt ingezet om bedrijven te motiveren duurzamer te gaan werken. De overheid heeft zich gecommitteerd aan de doelstelling voor 20% reductie in 2020. Daarom worden bij aanbestedingen (zie Pianoo) steeds vaker eisen gesteld aan duurzaamheid bij bedrijven. Ook de consument vindt het steeds belangrijker worden. Kort gezegd geeft de CO2 prestatieladder inzicht op de volgende 4 punten;

 • >  Huidige uitstoot niveau.
 • >  Reductie
 • >  Transparantie
 • >  Participatie

Wat doet Avisé voor u?

De inventarisatie en administratie kan zo opgesteld worden dat de onafhankelijke certificerende instantie de beoordeling kan uitvoeren. Samen met u wordt er gekeken hoe de CO2-emissie te reduceren met de mogelijkheden die haalbaar zijn. Door samenwerking en heldere doelstelling wordt er gekeken welk niveau aangemeten kan worden aan uw organisatie.

Trede 1: Emissies of directe emissies

Het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf voldoet aan de volgende punten:

 • >  energiestromen kwantitatief in kaart brengen;
 • >  kennis van potentiële opties inzake energiebesparing en duurzame energie;
 • >  interne en externe communicatie inzake energiebeleid;
 • >  kennis van sector- en keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie.

Trede 2: Emissies of indirecte emissies

Het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf voldoet aan de volgende punten:

 • >  energiestromen kwantitatief in kaart brengen;
 • >  kwalitatieve doelstelling voor energiebesparing en duurzame energie;
 • >  interne communicatie inzake energiebeleid en reductiedoelstellingen;
 • >  passieve deelname aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Trede 3: Emissies of overige indirecte emissies

Het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf voldoet aan de volgende punten:

 • >  CO2-emissie-inventaris van eigen uitstoot, opgesteld volgens ISO-standaard en eventueel geverifieerd              door onafhankelijke instelling;
 • >  kwantitatieve doelstellingen voor eigen CO2-uitstoot;
 • >  interne en externe communicatie inzake CO2-footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen;
 • >  actieve deelname aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Trede 4: Ketenemissies

Het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf voldoet aan de volgende punten:

 • >  In kaart brengen van hoofdlijnen van ketenemissies en ketenanalyses voor 2 relevante ketens;
 • >  kwantitatieve doelstellingen voor de ketenemissies;
 • >  dialoog met belanghebbenden inzake de kwantitatieve doelstellingen;
 • >  initiatiefnemer van een sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Trede 5: Aantoonbaar samenwerking in de keten

Het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf voldoet aan de volgende punten:

 • >  CO2-emissie-inventaris van A-leveranciers;
 • >  Aantonen van realisatie van doelstellingen, geformuleerd op niveau 3 en 4;
 • >  Publiekelijk committeren aan een CO2-reductieprogramma van overheid of maatschappelijke organisatie;
 • >  Relevante bijdrage aan een innovatief CO2-reductieprogramma.

 

Meer weten over dit thema? Lees dan onze blogs of neem contact met ons op.